Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Šarišské Sokolovce Hľadať
 
 

Projekty obce

Projekty obce za rok 2012

Prekládka a výmena rozvádzača verejného osvetlenia (RVO)

 • z dôvodu potreby technologického vylepšenia ovládania a zlepšenia prístupu k RVO
 • projekt zahŕňa: projektová dokumentácia, revízna správa, materiál a práce (montáž nového RVO a demontáž starého RVO)
 • realizácia projektu december 2012 - január 2013,
 • náklady na realizáciu 1.249 EUR,
 • projekt realizovaný z vlastných zdrojov obce.

 

Doplnenie verejného osvetlenia - IBV Havaška, neosvetlené body v obci

 • na základe Uznesenie č. 116/XIV/2012/E,
 • doplnenie verejného osvetlenia o LED lampy  v počte 7 ks (5ks IBV Havaška, 2ks neosvetlené body v obci), doplnenie trasovacieho kábla
 • jednotlivý príkon 32 W, celkový pridaný príkon 224 W
 • realizácia projektu december 2012,
 • náklady na realizáciu 1.837,62 EUR,
 • projekt realizovaný z vlastných zdrojov obce.

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia - I. etapa:

 • podľa § 2 Výnosu Ministerstva financií SR  číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií,
 • výmena starých svietidiel za nové s nižšou spotrebou,
 • projekt podaný marec 2012,
 • neschválená dotácia v objeme 9.500 EUR,

 

IBV Havaška, Šarišské Sokolovce, I. etapa - miestne komunikácie - líniová stavba

 • príprava projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
 • predmetom riešenia je dopravné napojenie priľahlého územia a pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu na miestne komunikácie,
 • navrhovaná dĺžka komunikácií: Vetva "A"...362,45m,
 • navrhovaná dĺžka komunikácií: Vetva "B"...171,20m,
 • navrhovaná dĺžka komunikácií: Vetva "C"...173,90m,
 • navrhovaná dĺžka komunikácií: Vetva "D"...184,50m,
 • projekt realizovaný december 2011 - máj 2012,
 • projektová dokumentácia 2.450 EUR,
 • výškopisné a polohopisné merania 1.560 EUR,
 • projekt realizovaný z vlastných zdrojov obce.

 

Projekty obce za rok 2011

 

Realizácia protipovodňových opatrení v katastri obce Šarišské Sokolovce:

 • uznesením vlády Slovenskej republiky č. 183/2011 zo dňa 9.marca 2011,
 • 1. Realizačný projekt "Program revitalizácie krajiny a integrovného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011",
 • projekt podaný: marec 2011,
 • schválené poskytnuté finančné prostriedky vo výške 92.700 EUR,
 • realizované protipovodňové opatrenia v objeme 31.882,90 m3,

 

Podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami:

 • podľa  § 50j zákona č. 5/2004 o službách v zamestnanosti,
 • poskytnutie príspevku  na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami,
 • projekt podaný: apríl 2011,
 • schválené poskytnuté finančné prostriedky vo výške 27.722,40 EUR,
 • vytvorených 10 pracovných miest na obdobie 6 mesiacov (máj 2011-november 2011),

 

Revitalizácia verejných priestorov pri Združenej budove OcÚ a KD Šarišské Sokolovce:

 • podľa § 2 Výnosu Ministerstva financií SR  číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií,
 • projekt podaný: marec 2011,
 • revitalizácia verejných priestorov o ploche 250m2,
 • neschvalená dotácia v objeme 5.850 EUR.

 


 
 • Návrh ZUNP pre JPÚ Šarišské Sokolovce časť Havaška Zverejnenie návrhu ZUNP

  8.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho konania - prístupová komunikácia v lo

  12.9.2019 viac
 • Jednoduché pozemkové úpravy - IBV Havaška

  Viac  informácií

  26.2.2019 viac
 • Návrh rozpočtu 2016 -2021

  26.2.2019 viac
 • Zasadnutie zo dňa 11.9.2019

  mestské zastupiteľstvo viac

webygroup

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Páči sa Vám naša webová stránka?
 
 
576

 
 
 
131

 

Integrované obslužné miesto občana

ÚvodÚvodná stránka