Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu 2016 -2021

Návrh rozpočtu 2016 - 2021

 

Jednoduché pozemkové úpravy - IBV Havaška

08-10-2018-Verejná vyhláška-schválenie-registra-pôvodného-stavu

 
04-09-2018-Verejná-vyhláška-zverejnenie-registra-pôvodného-stavu-IBV-HAVAŠKA-JPÚ

 
04-09-2018-JPU-01-PJPU_Šarišské_Sokolovce_Obsah_elaborátu_RPS

 
041-09-2018-JPU-02-PJPU_Šarišské_Sokolovce_Sprievodna_sprava_RPS

 
04-09-2018-JPU-03-00-RPS_časť_A_parcely pôvodného stavu

 
04-09-2018-JPU-03-01-PJPU_Sar_Sokolovce_Mapa_RPS

 
04-09-2018-JPU-04-RPS_časť_B_1_vlastníci,správcovia a zastupcovia vlastníkov

 
04-09-2018-JPU-05-RPS_časť_B_2_vlastníci_ťarchy

 
04-09-2018-JPU-06-RPS_Vypis_pre_ucastnika_typ_0

 
04-09-2018-JPU-07-RPS_Vypis_pre_ucastnika_typ_1

 
04-09-2018-JPU-08-RPS_Vypis_pre_ucastnika_typ_2

 
04-09-2018-JPU-09-RPS_Vypis_pre_ucastnika_typ_3

 
04-09-2018-JPU-10-RPS_Vypis pre opravnenych z tarchy

 
04-09-2018-JPU-11-RPS_parcela s nenulovým kódom osobitného režimu

 
04-09-2018-JPU-12-RPS_Správca vlastníkov s neznámym pobytom

 
04-09-2018-JPU-13-RPS_Supis_stavieb

 
04-09-2018-JPU-14-RPS_Zoznam_tiarch

 
04-09-2018-JPU-15-RPS_Zoznam_vlastnikov_podla_typu_ucastnika

 
01-08-2018-JPU-01 Obsah elaborátu Polohopis Výškopis

 
01-08-2018-JPU-02-Technická Správa Polohopis Výškopis

 
01-08-2018-JPU-03-Učelová mapa polohopisu

 
01-08-2018-JPU-04-Učelová mapa polohopisu DRP

 
01-08-2018-JPU-05-Učelová mapa vyškopisu

 
07-06-2018-Pozvánka na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ

 
07-06-2018-Hlasovací a rokovací poriadok Združenia účastníkov JPÚ

 
07-06-2018-Návrh stanov Združenia účastníkov JPÚ

 
07-06-2018-Splnomocnenie-JPÚ

 
28-05-2018-Operat-obvodu-PJPU_Sar_Sokolovce_Titulna_strana

 
28-05-2018-Operat-obvodu-PJPU_Sar_Sokolovce_Obsah_elaborátu_Obvod

 
28-05-2018-Operat-obvodu-PJPU_Sar_Sokolovce_Technicka_sprava_Obvod

 
28-05-2018-Operat-obvodu-ZPMZ_0372_Sar_Sokolovce_Obvod_PJPU_TS

 
28-05-2018-Operat-obvodu-ZPMZ_0372_Sar_Sokolovce_Obvod_PJPU-Doložka-kataster

 
28-05-2018-Operat-obvodu-ZPMZ_0372_Sar_Sokolovce_Obvod_PJPU_Tlač

 
28-05-2018-Operat-obvodu-Zapisnica z určenia obvodu PJPU_Sar_Sokolovce

 
21-05-2018-Rozhodnutie Okresného úradu Prešov - Pozemkovo Lesný Odbor o ustanovení znalca na určenie jednotkovej východiskovej hodnoty pozemku v obvode JPÚ Š. Sokolovce

 
08-03-2018-Zápisnica-zo-zisťovania-pirebehu-hranice-obvodu-JPÚ

 
08-03-2018-UPRAVENÝ-JPÚ-obvod

 
Rozhodnutie Okresného úradu Prešov - Pozemkovo Lesný Odbor o povolení JPÚ

 
JPU_Sarisske_Sokolovce_03_Zmluva_o_dielo_Priloha_2

 
JPU_Sarisske_Sokolovce_02_Zmluva_o_dielo_Priloha_1

 
JPU_Sarisske_Sokolovce_01_Zmluva_o_dielo_Navrh_1

 
PCE_05_KGK_Vyjadrenie_k_cenám_JPÚ

 
PCE_04_KPU_Vyjadrenie_k_cenám_JPÚ

 
PCE_03_Referencie_KN_PPU

 
PCE_02_JPÚ_Šarišské_Sokolovce_Obvod

 
PCE_01_JPÚ_Šarišské_Sokolovce_Cenová_ponuka

 
Dodacie Podmienky JPU Šarišské Sokolovce

 
Obvod Jednoduchých pozemkových úprav Šarišské Sokolovce

 
Zápisnica o vyhodnotení záujmu Šarišské Sokolovce

 
03-01-2018-Prezenčná listina zo Stretnutia vlastníkov pozemkov - IBV Havaška - JPÚ Š.Sokolovce

 
03-01-2018-P1-Prezenčná listina zo Stretnutia vlastníkov pozemkov - IBV Havaška - JPÚ Š.Sokolovce

 

Oznam

ĎAKUJEME VámVytlačiť
 

ĎAKUJEME.jpg


 
 

8. SOKOLOVSKÝ PLESVytlačiť
 

ples sokolovce2019.jpg


 
 

Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Šarišské Sokolovce 1. etapaVytlačiť
 

Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Šarišské Sokolovce 1. etapa


 
 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho konania (verejná vyhláška) Optická trasa Prešov-Sabinov-096KO Lysá 2.časť okres SabinovVytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ ZADANIA PRE VYPRACOVANIE SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ ŠARIŠSKÉ SOKOLOVCE A BODOVCE Vytlačiť
 

V zmysle ustanovení § 20 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), týmto oznamujeme, že dňom 18.11.2015 začína prerokovanie Zadania pre vypracovanie Spoločného územného plánu obcí (ďalej S ÚPN O) Šarišské Sokolovce a Bodovce.

Zadanie pre S ÚPN O bude k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Šarišských Sokolovciach a na Obecnom úrade v Bodovciach v pracovných dňoch a tiež elektronicky na internetových stránkach obcí www.sarisskesokolovce.sk a www.obecbodovce.sk.

Vyzývame občanov obce Šarišské Sokolovce, občianske združenia a iniciatívy, organizácie a podnikateľov pôsobiacich v katastrálnom území obce, aby v termíne do 18.12.2015 podali svoje pripomienky k návrhu Zadania pre S ÚPN O písomnou formou na obecný úrad v Šarišských Sokolovciach.

V prípade, že sa dotknuté subjekty prerokovania v určenej lehote nevyjadria, bude sa v zmysle ustanovenia §20 odst. 4 predpokladať, že k Zadaniu pre S ÚPN O nemajú pripomienky.

 

 

 

                                                                                   Ing. Daniel Mikolaj, PhD.

                                                                           starosta obce Šarišské Sokolovce

 

 

 

Zadanie pre vypracovanie Spoločného územného plánu obcí (ďalej S ÚPN O) Šarišské Sokolovce a Bodovce ZADANIE UPN Sarisske Sokolovce_Bodovce_spolu.pdf ZADANIE UPN Sarisske Sokolovce_Bodovce_spolu.pdf (435.9 kB)

 
 

Roky


 

Aktuálny rok 2019

VZN-01/2016 o organizácii miestneho referenda 01-2016-VZN-o-miestnom-referende.rtf 01-2016-VZN-o-miestnom-referende.rtf (683.6 kB)
VZN-02/2016 o verejných vodovodoch, miestnom poplatku za odber vody a realizácií vodovodných prípojok na území obce Šarišské Sokolovce 02-2016-VZN-o verejných vodovodoch, miestnom poplatku za odber vody a realizácií vodovodných prípojok na území obce Šarišské Sokolovce.doc 02-2016-VZN-o verejných vodovodoch, miestnom poplatku za odber vody a realizácií vodovodných prípojok na území obce Šarišské Sokolovce.doc (420.5 kB)
VZN-03/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 03-2016-VZN-o miestnych daniach.doc 03-2016-VZN-o miestnych daniach.doc (210 kB)
VZN-04/2016 o platených službách
Obecného úradu Šarišské Sokolovce
04-2016-VZN-o platených službách Obecného úradu Šarišské Sokolovce.doc 04-2016-VZN-o platených službách Obecného úradu Šarišské Sokolovce.doc (109.5 kB)
NARVH-VZN-04-2015-o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarišské Sokolovce NARVH-VZN-04-2015-o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarišské Sokolovce.doc NARVH-VZN-04-2015-o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarišské Sokolovce.doc (185 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 VZN-03-2015-ZaD_č_2-UPO.doc VZN-03-2015-ZaD_č_2-UPO.doc (48 kB)
BOD-08-NAVRH-VZN-01-2013-realizácia vodovodnej prípojky BOD-08-NAVRH-VZN-01-2013-realizácia vodovodnej prípojky.doc BOD-08-NAVRH-VZN-01-2013-realizácia vodovodnej prípojky.doc (368 kB)
BOD-09-NAVRH-zmena-VZN č.19 o platených službách obecného úradu BOD-09-NAVRH-zmena-VZN č.19 o platených službách obecného úradu.doc BOD-09-NAVRH-zmena-VZN č.19 o platených službách obecného úradu.doc (100 kB)
BOD-10-NAVRH-VZN_02_2013_Pohrebný poriadok BOD-10-NAVRH-VZN_02_2013_Pohrebný poriadok.doc BOD-10-NAVRH-VZN_02_2013_Pohrebný poriadok.doc (176.5 kB)
BOD-11-NAVRH-VZN-03-2013-o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarišské Sokolovce BOD-11-NAVRH-VZN-03-2013-o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarišské Sokolovce.doc BOD-11-NAVRH-VZN-03-2013-o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šarišské Sokolovce.doc (122.5 kB)
NÁVRH-VZN-06-2012- o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady narvh-vzn-6-2012-o_miestnych_daniach.pdf narvh-vzn-6-2012-o_miestnych_daniach.pdf (132.1 kB)
NÁVRH_VZN-04-2012-realizácia vodovodnej prípojky NAVRH_VZN-04-2012-realizácia vodovodnej prípojky.pdf NAVRH_VZN-04-2012-realizácia vodovodnej prípojky.pdf (188.4 kB)
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šarišské Sokolovce NARVH-VZN-02-2012-zásady hospádarenia obce.pdf NARVH-VZN-02-2012-zásady hospádarenia obce.pdf (100.7 kB)
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Šarišské Sokolovce NARVH-VZN-03-2012-Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Šarišské Sokolovce.pdf NARVH-VZN-03-2012-Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Šarišské Sokolovce.pdf (127.1 kB)
Návrh VZN-26-2011-o miestnych daniach a poplatkoch NARVH-VZN-26-2011-o miestnych daniach.pdf NARVH-VZN-26-2011-o miestnych daniach.pdf (113.4 kB)
VZN-25-2011-Navrh-drzanie psov VZN-25-2011-Navrh-drzanie psov.pdf VZN-25-2011-Navrh-drzanie psov.pdf (65.5 kB)

dnes je: 24.1.2019

meniny má: Timotej

Páči sa Vám naša webová stránka?
 
 
571

 
 
 
126

 

Integrované obslužné miesto občana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka