Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznam

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šarišské Sokolovce na obdobie 2017 – 2023Vytlačiť
 

OcZ v Šarišských Sokolovciach v zmysle § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa uznesenia č. 146/XVIII/2017 zo dňa 21.6.2017

vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 23. augusta 2017, na zasadnutí OcZ v Šarišských Sokolovciach.

 Postavenie hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce nesmie bez súhlasu obce podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú, literárnu, alebo umeleckú činnosť.


Úväzok: 0,10

Požiadavky na uchádzača:

01. kvalifikačné predpoklady
– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru,
– znalosť základných noriem samosprávy,
– prax 5 rokov v kontrole, alebo samospráve

02. náležitosti prihlášky
– osobné údaje kandidáta,
– profesný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
– úradne overený doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Písomné prihlášky je potrebné odovzdať v termíne do 09.08.2017 na Obecný úrad v Šarišských Sokolovciach, Šarišské Sokolovce 17, 082 66, do 14.00 hod. v obálke s označením :

 

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ – NEOTVÁRAŤ

 

Ing. Daniel Mikolaj, PhD.

Starosta obce

Postup voľby hlavného kontrolóra obce Šarišské Sokolovce Voľba-HK.pdf Voľba-HK.pdf (36.5 kB)

 
 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho konania (verejná vyhláška) Optická trasa Prešov-Sabinov-096KO Lysá 2.časť okres SabinovVytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ ZADANIA PRE VYPRACOVANIE SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ ŠARIŠSKÉ SOKOLOVCE A BODOVCE Vytlačiť
 

V zmysle ustanovení § 20 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), týmto oznamujeme, že dňom 18.11.2015 začína prerokovanie Zadania pre vypracovanie Spoločného územného plánu obcí (ďalej S ÚPN O) Šarišské Sokolovce a Bodovce.

Zadanie pre S ÚPN O bude k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Šarišských Sokolovciach a na Obecnom úrade v Bodovciach v pracovných dňoch a tiež elektronicky na internetových stránkach obcí www.sarisskesokolovce.sk a www.obecbodovce.sk.

Vyzývame občanov obce Šarišské Sokolovce, občianske združenia a iniciatívy, organizácie a podnikateľov pôsobiacich v katastrálnom území obce, aby v termíne do 18.12.2015 podali svoje pripomienky k návrhu Zadania pre S ÚPN O písomnou formou na obecný úrad v Šarišských Sokolovciach.

V prípade, že sa dotknuté subjekty prerokovania v určenej lehote nevyjadria, bude sa v zmysle ustanovenia §20 odst. 4 predpokladať, že k Zadaniu pre S ÚPN O nemajú pripomienky.

 

 

 

                                                                                   Ing. Daniel Mikolaj, PhD.

                                                                           starosta obce Šarišské Sokolovce

 

 

 

Zadanie pre vypracovanie Spoločného územného plánu obcí (ďalej S ÚPN O) Šarišské Sokolovce a Bodovce ZADANIE UPN Sarisske Sokolovce_Bodovce_spolu.pdf ZADANIE UPN Sarisske Sokolovce_Bodovce_spolu.pdf (435.9 kB)

 
 

dnes je: 23.8.2017

meniny má: Filip

Páči sa Vám naša webová stránka?
 
 
519

 
 
 
112

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka