Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Jednoduché pozemkové úpravy - IBV Havaška

01-08-2018-JPU-01 Obsah elaborátu Polohopis Výškopis

 
01-08-2018-JPU-02-Technická Správa Polohopis Výškopis

 
01-08-2018-JPU-03-Učelová mapa polohopisu

 
01-08-2018-JPU-04-Učelová mapa polohopisu DRP

 
01-08-2018-JPU-05-Učelová mapa vyškopisu

 
07-06-2018-Pozvánka na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ

 
07-06-2018-Hlasovací a rokovací poriadok Združenia účastníkov JPÚ

 
07-06-2018-Návrh stanov Združenia účastníkov JPÚ

 
07-06-2018-Splnomocnenie-JPÚ

 
28-05-2018-Operat-obvodu-PJPU_Sar_Sokolovce_Titulna_strana

 
28-05-2018-Operat-obvodu-PJPU_Sar_Sokolovce_Obsah_elaborátu_Obvod

 
28-05-2018-Operat-obvodu-PJPU_Sar_Sokolovce_Technicka_sprava_Obvod

 
28-05-2018-Operat-obvodu-ZPMZ_0372_Sar_Sokolovce_Obvod_PJPU_TS

 
28-05-2018-Operat-obvodu-ZPMZ_0372_Sar_Sokolovce_Obvod_PJPU-Doložka-kataster

 
28-05-2018-Operat-obvodu-ZPMZ_0372_Sar_Sokolovce_Obvod_PJPU_Tlač

 
28-05-2018-Operat-obvodu-Zapisnica z určenia obvodu PJPU_Sar_Sokolovce

 
21-05-2018-Rozhodnutie Okresného úradu Prešov - Pozemkovo Lesný Odbor o ustanovení znalca na určenie jednotkovej východiskovej hodnoty pozemku v obvode JPÚ Š. Sokolovce

 
08-03-2018-Zápisnica-zo-zisťovania-pirebehu-hranice-obvodu-JPÚ

 
08-03-2018-UPRAVENÝ-JPÚ-obvod

 
Rozhodnutie Okresného úradu Prešov - Pozemkovo Lesný Odbor o povolení JPÚ

 
JPU_Sarisske_Sokolovce_03_Zmluva_o_dielo_Priloha_2

 
JPU_Sarisske_Sokolovce_02_Zmluva_o_dielo_Priloha_1

 
JPU_Sarisske_Sokolovce_01_Zmluva_o_dielo_Navrh_1

 
PCE_05_KGK_Vyjadrenie_k_cenám_JPÚ

 
PCE_04_KPU_Vyjadrenie_k_cenám_JPÚ

 
PCE_03_Referencie_KN_PPU

 
PCE_02_JPÚ_Šarišské_Sokolovce_Obvod

 
PCE_01_JPÚ_Šarišské_Sokolovce_Cenová_ponuka

 
Dodacie Podmienky JPU Šarišské Sokolovce

 
Obvod Jednoduchých pozemkových úprav Šarišské Sokolovce

 
Zápisnica o vyhodnotení záujmu Šarišské Sokolovce

 
03-01-2018-Prezenčná listina zo Stretnutia vlastníkov pozemkov - IBV Havaška - JPÚ Š.Sokolovce

 
03-01-2018-P1-Prezenčná listina zo Stretnutia vlastníkov pozemkov - IBV Havaška - JPÚ Š.Sokolovce

 

Oznam

VEC: NARIADENIE STAROSTU OBCE Vytlačiť
 

V zmysle čl. 9 ods. 1 písm. e) VZN č. 2/2016 o verejných vodovodoch, miestnom poplatku za odber vody a realizácií vodovodných prípojok na území obce Šarišské Sokolovce, obec Šarišské Sokolovce, v zastúpení starostom obce Ing. Danielom MIKOLAJOM, PhD., ako vlastník verejného vodovodu Šarišské Sokolovce vydáva toto nariadenie:

Z dôvodu vysokých teplôt a tým poklesu výdatnosti prameňa a žiadneho prítoku z prameňov z Bodoviec, vydáva od 30. júla 2018 až do odvolania:

  • Zákaz používania pitnej vody z obecného vodovodu na iné účely ako pitie a osobnú hygienu!
  • Zákaz polievania trávnikov a záhrad!
  • Zákaz plnenia bazénov a umývania áut!

 

V zmysle čl. 7 ods. 6 písm. f) VZN 2/2016 porušenie tohto zákazu bude považované ako škoda na verejnom vodovode a uložená pokuta vo výške 500,00 eur.

 

Zároveň starosta obce Šarišské Sokolovce Daniel Mikolaj, vyzýva všetkých občanov:

  • k dôslednému šetreniu používania pitnej vody,

 

a žiada občanov, ktorí môžu používať vlastné studne, aby tak urobil kvôli iným ktorí takúto možnosť nemajú.

 V opačnom prípade bude nutná úplná odstávka obecného vodovodu!     

     

Ing. Daniel Mikolaj, PhD.

starosta obce


 
 

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho konania (verejná vyhláška) Optická trasa Prešov-Sabinov-096KO Lysá 2.časť okres SabinovVytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ ZADANIA PRE VYPRACOVANIE SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ ŠARIŠSKÉ SOKOLOVCE A BODOVCE Vytlačiť
 

V zmysle ustanovení § 20 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), týmto oznamujeme, že dňom 18.11.2015 začína prerokovanie Zadania pre vypracovanie Spoločného územného plánu obcí (ďalej S ÚPN O) Šarišské Sokolovce a Bodovce.

Zadanie pre S ÚPN O bude k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Šarišských Sokolovciach a na Obecnom úrade v Bodovciach v pracovných dňoch a tiež elektronicky na internetových stránkach obcí www.sarisskesokolovce.sk a www.obecbodovce.sk.

Vyzývame občanov obce Šarišské Sokolovce, občianske združenia a iniciatívy, organizácie a podnikateľov pôsobiacich v katastrálnom území obce, aby v termíne do 18.12.2015 podali svoje pripomienky k návrhu Zadania pre S ÚPN O písomnou formou na obecný úrad v Šarišských Sokolovciach.

V prípade, že sa dotknuté subjekty prerokovania v určenej lehote nevyjadria, bude sa v zmysle ustanovenia §20 odst. 4 predpokladať, že k Zadaniu pre S ÚPN O nemajú pripomienky.

 

 

 

                                                                                   Ing. Daniel Mikolaj, PhD.

                                                                           starosta obce Šarišské Sokolovce

 

 

 

Zadanie pre vypracovanie Spoločného územného plánu obcí (ďalej S ÚPN O) Šarišské Sokolovce a Bodovce ZADANIE UPN Sarisske Sokolovce_Bodovce_spolu.pdf ZADANIE UPN Sarisske Sokolovce_Bodovce_spolu.pdf (435.9 kB)

 
 

dnes je: 14.8.2018

meniny má: Mojmír

Páči sa Vám naša webová stránka?
 
 
560

 
 
 
117

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka