Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Program rozvoja obce

Základné údaje o strategickom dokumente

Názov: Program rozvoja obce Šarišské Sokolovce na roky 2015 – 2022
Charakter:

Strednodobý programový dokument, ktorý určuje hlavné smery rozvoja obce Šarišské Sokolovce do roku 2022. Tvorba Programu rozvoja obce Šarišské Sokolovce vychádza zo zákona č.503/2001 Z. z., o podpore regionálneho rozvoja. Od 1. januára 2015 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Program rozvoja obce Šarišské Sokolovce na roky 2015 -2022 vychádza z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šarišské Sokolovce na roky 2007 – 2012, ktorý je v súčasnosti platný a jedná sa vlastne o jeho aktualizáciu.

Hlavné ciele:

Program rozvoja obce Šarišské Sokolovce na roky 2015 - 2022 spolu s Územným plánom obce Šarišské Sokolovce bude základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov na území obce.

Program rozvoja obce Šarišské Sokolovce na roky 2015 - 2022 bude strednodobým rozvojovým dokumentom, ktorý bude vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a bude zohľadňovať ciele a priority ustanovené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020.

Program rozvoja obce Šarišské Sokolovce na roky 2015 - 2022 bude spracovaný v súvislosti so situáciou v oblasti hospodárskej a ekonomickej našej krajiny i celej Európy s prispôsobením priorít a možností našej obce. Cieľom Program rozvoja obce Šarišské Sokolovce na roky 2015 - 2022 ako kľúčového strategického dokumentu obce je analýza potrieb a daností obce Šarišské Sokolovce, zadefinovanie cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju obce s ohľadom na potreby jeho obyvateľov.

 

Cieľom obce Šarišské Sokolovce je:

Spolupracovať na tvorbe a realizácii rozvoja obce a regiónu s okolitými obcami a zahraničnými partnermi
V oblasti regionálneho rozvoja zohrávať úlohu integrátora, iniciátora procesov a vhodných príkladov hospodárskej a sociálnej politiky
Zodpovedný finančný manažment zameraný na tvorbu prostredia, rozvoj podnikania a nevyhnutných funkcií samosprávy
Vytvárať rovnaké pravidlá pre všetkých, ktorí vytvoria vhodné podmienky pre podnikanie domácich a zahraničných investorov a zvýšenie zamestnanosti obyvateľov
Zlepšenie dopravnej situácie a dobudovanie technickej infraštruktúry v prospech obyvateľov regiónu, investorov a jeho návštevníkov
Postupne zabezpečiť a dlhodobo udržiavať kvalitné životné prostredie pre obyvateľov a kvalitné prírodné prostredie v rámci celého územia
V oblasti vody a kanalizácie, bytovej politiky a ostatných služieb občianskej vybavenosti je zaistenie kvality týchto služieb a ich optimálnu dostupnosť za trhové ceny
Zvýšenie bezpečnosti osôb a ich majetku v optimálnom pomere kvality a ceny najmä rozvojom prevencie
V oblasti kultúry, športu a zachovania kultúrno-historického dedičstva, realizácia čo najširšej ponuky služieb zabezpečujúcich turistické aktivity a rozvoj cestovného ruchu
Orientovať sociálnu politiku na dôchodcov a mladé rodiny, podporovať tvorbu prostredia, ktoré bude zlepšovať sociálnu situáciu občanov.


 
Program rozvoja obce Šarišské Sokolovce na roky 2015 - 2022

 
Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce 2006- 2015
 PlanHaSRozvoja.pdf (224.2 kB) PlanHaSRozvoja.pdf (224.2 kB)

 

Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

FINANČNÁ SPRÁVA

Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

Páči sa Vám naša webová stránka?
 
 
571

 
 
 
126

 

Integrované obslužné miesto občana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka