Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povinne zverejňované dokumenty

   Na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník bolo s účinnosťou od 1. 1. 2011 zavedené v zákonom vymedzených prípadoch povinné zverejňovanie zmlúv ako podmienka ich účinnosti. Novela by mala zabezpečiť vyššiu mieru transparentnosti a taktiež aj hospodárnejšieho nakladania s verejným majetkom a verejnými prostriedkami. V rámci tejto novelizácie došlo rovnako aj ku zmene zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „zákon o slobode informácií“).

   Povinne zverejňovaná zmluva je v zákone definovaná ako písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Zákon definuje aj zmluvy, ktoré nie sú povinne zverejňované (napr. pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, odplatná zmluva týkajúca sa cenných papierov).

   Zákon o slobode informácií ráta aj so zmluvami, ktoré spadajú pod túto definíciu, no aj napriek tomu nebudú zverejnené. Zmluvy obsahujúce informácie, ktoré sa podľa zákona o slobode informácií nesprístupňujú, sa zverejňovať nebudú. Zákonodarca tu mal na mysli zmluvy, ktoré obsahujú utajované skutočnosti, prípadne informácie podliehajúce bankovému, daňovému tajomstvu. Nepôjde však o informácie, ktoré by podliehali obchodnému tajomstvu podľa Obchodného zákonníka.

 

Zmluvy 2019 Faktúry 2019 Objednávky 2019
Zmluvy 2018 Faktúry 2018 Objednávky 2018
Zmluvy 2017 Faktúry 2017 Objednávky 2017
Zmluvy 2016 Faktúry 2016 Objednávky 2016
Zmluvy 2015 Faktúry 2015 Objednávky 2015
Zmluvy 2014 Faktúry 2014 Objednávky 2014
Zmluvy 2013 Faktúry 2013 Objednávky 2013
Zmluvy 2012 Faktúry 2012 Objednávky 2012
Zmluvy 2011 Faktúry 2011 Objednávky 2011

 

dnes je: 24.2.2019

meniny má: Matej

Páči sa Vám naša webová stránka?
 
 
572

 
 
 
126

 

Integrované obslužné miesto občana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka