Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Osvedčovanie podpisov a listín

Zmena sadzby správnych poplatkov od 1.10.2012 na základe novely č. 286/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2012, zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Osvedčovanie podpisov

Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

Potrebné doklady:

  • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
  • občiansky preukaz, cestovný pas, vojenský preukaz, námornícka knižka, povolenie na pobyt cudzinca.

Upozornenie: Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v úradnej miestnosti. V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.

Pozn.: Poplatok sa môže zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

Upozornenie: Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Vybavuje: Mgr. Emília Vaľková, telefón: 051/4521 426, e-mail: podatelna@sarisskesokolovce.sk
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 1,50 €  každý podpis

 

Osvedčovanie listín

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove:
-     v slovenskom jazyku
-     v cudzom jazyku

 

Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti!

 

Potrebné doklady:

  • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
  • fotokópia listiny,
  • občiansky preukaz alebo iný identifikačný doklad.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov.


Vybavuje: Mgr. Emília Vaľková, telefón: 051/4521 426, e-mail: podatelna@sarisskesokolovce.sk
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok:

listina v slovenskom jazyku : 1,50 € za každú aj začatú stranu

listina v cudzom jazyku:  3,00€ za každú začatú stranu


 

Tlačivá - overovanie podpisov a listín

Splnomocnenie
 splnomocnenie.pdf (39.3 kB) (39.3 kB)

Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

FINANČNÁ SPRÁVA

Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

Páči sa Vám naša webová stránka?
 
 
571

 
 
 
126

 

Integrované obslužné miesto občana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka