Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

2015

Zmluvy » subjekt: Obec Šarišské Sokolovce » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZML-011/2016Ministerstvo hospodárstva SRZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 514/2015-2050-1200Poskytnutie NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Sokolovce  118 671,85 €4.6.2016nestanovený
ZML-031/2015Mgr. Roman DUBNIČKA - PSPLZmluva o dielo uzatvorená podľa §536 Obchodného zákonníkaVypracovanie svetelnotechnického merania po realizácii projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Šarišské Sokolovce“ pre svetelné body v počte 122 ks2 074,00 €29.12.201531.5.2016
ZML-030/2015Všeobecná úverová banka, a.s.Zmluva o termínovanom úvereč.1370/2015/UZfinancovanie oprávnených nákladov projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Šarišské Sokolovce, na realizáciu ktorého obec požiadala MHSR-Zmluva o poskytnutí NFP, kód výzvy: KaHR-22VS-1501, kód žiadosti o NFP: NFP251202213076 245,89 €24.12.2015nestanovený
ZML-028/2015RIMI-Security Bardejov s.r.o., Duklianska 14, 08501 BardejovZmluva o dielo č. Osv/2015008Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Šarišské Sokolovce95 641,25 €24.12.2015nestanovený
ZML-029/2015Všeobecná úverová banka, a.s.Zmluva o termínovanom úvereč.1368/2015/UZfinancovanie oprávnených nákladov projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Šarišské Sokolovce, na realizáciu ktorého obec požiadala MHSR-Zmluva o poskytnutí NFP, kód výzvy: KaHR-22VS-1501, kód žiadosti o NFP: NFP25120221307 118 671,85 €24.12.2015nestanovený
ZML-027/2015DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SlovenskaZmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miestSlužby ISDCOM0,00 €24.12.2015nestanovený
ZML-026/2015Všeobecná úverová banka, a.s.Zmuva o bežnom účteOsobitný účet pre financovanie projektu podporovaného prostredníctvom NFP z EU fondov0,00 €24.12.2015nestanovený
ZML-025/2015Východoslovenská energetika, a.s.Zmluva o nájme zariadeniaNájom za užívanie zariadenia0,00 € (jednotková)17.10.2015nestanovený
ZML-024/2015I&Z Tender, s.r.o.Mandátna zmluvaVerejné obstáravanie za účelom výberu dodávateľa stavby: zákazka Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Šarišské Sokolovce 890,00 €3.11.2015nestanovený
ZML-023/2015Ing. arch. Viktor Malinovský, Rázusova 44, KošiceZMLUVA O DIELO č. 02 / 20152.1 vypracovanie diela „Spoločný územný plán obcí Šarišské Sokolovce a Bodovce“, v zmysle súčasne platnej legislatívy, t.j. zákona č. 50/1976 a vyhlášky č. 55/200111 640,00 €13.10.2015nestanovený
ZML-022/2015Obec BodovceZmluva o spolupráci na projekte Spoločný územný plán Obce Šarišské Sokolovce a BodovceSpolufinancovanie projektu: Spoločný územný plán Obce Šarišské Sokolovce a Bodovce0,00 € (jednotková)13.10.2015nestanovený
ZML-021/2015ANIMUS, n.o.Nájomná zmluvaPrenájom priestorov v Združenej budove Kultúrneho domu a Obecného úradu v Šarišských Sokolovciach 350,00 € (jednotková)2.10.2015nestanovený
ZML-020/2015Východoslovenská energetika, a.s.Zmluva o nájme zariadeniaNájom za užívanie zariadenia0,00 € (jednotková)2.10.2015nestanovený
ZML-018/2015Sociálna poisťovňaDohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHRUrčenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR0,00 €2.10.2015nestanovený
ZML-17/2015Progeo spol. s r.o.Zmluva o dieloVypracovanie geologickej úlohy : „Navýšenie kapacity vodárenského zdroja Šarišské Sokolovce“, podrobný hydrogeologický prieskum.13 297,20 €2.7.2015nestanovený
ZML-16/2015Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho krajaRámcová zmluvaPoradenstvo a zabezpečenie VO19 900,00 €2.7.2015nestanovený
ZML-15/2015Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho krajaRámcová zmluvaSpracovanie a manažment projektov EU19 900,00 €2.7.2015nestanovený
ZML-14/2015Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho krajaZmluva o dielo na poskytnutie služby spracovania Programu rozvoja obceSpoločný program rozvoja obce/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obce Šarišské Sokolovce, Hubošovce, Ratvaj, Bodovce a Uzovce 563,00 €2.7.201531.10.2015
ZML-13/2015Orange Slovensko, a.s.Dohoda o splátkachdohoda strán o splátkach kúpnej ceny za zariadenie Sony Xperia Z3 Compact white0,00 € (jednotková)2.7.2015nestanovený
ZML-12/2015Orange Slovensko, a.s.Dohoda o splátkachdohoda strán o splátkach kúpnej ceny za zariadenie Huawei MediaPad T1 8.0 Pro LTE0,00 € (jednotková)2.7.2015nestanovený
ZML-11/2015Orange Slovensko, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služiebÚčastnícky program Mobilný internet Štart0,00 € (jednotková)2.7.2015nestanovený
ZML-10/2015Orange Slovensko, a.s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebdohoda strán na aktivácii účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu na účastnícky program Panter 40 s osobitnym roam. balikom0,00 € (jednotková)2.7.2015nestanovený
ZML-9/2015Orange Slovensko, a.s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebdohoda strán na aktivácii účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho programu na účastnícky program Mobilný internet Štart0,00 € (jednotková)2.7.2015nestanovený
ZML-8/2015SAD Prešov, a.s.ZMLUVA č. D/17/2015 o príspevku na ubytovanie1. Príspevok na ubytovanie pre vodičov SAD Prešov, a.s. v ubytovni v budove so súpisným číslom 317 v obci Jakubovany7,84 € (jednotková)2.7.201531.12.2015
ZML-7/2015Ing. arch. Ľuboslava Vlčková, Česká 6, KošiceZmluva o dielo č. 02/2015Obstaravateľská činnosť v zmysle §2a a §19a stavebného zákona pre obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN-O Šarišské Sokolovce 300,00 €10.4.201531.12.2015
ZML-6/2015Ing. arch. Viktor Malinovský, Rázusova 44, KošiceZmluva o dielo č. 01/2015ÚPN-O Šarišské Sokolovce, Zmeny a doplnky1 200,00 €10.4.201530.4.2015
ZML-5/2015Jozef Mikolaj - AUTODOPRAVAZmluva o obstaraní č. ZML-05/2015ÚPN-O Šarišské Sokolovce, Zmeny a doplnky1 500,00 €1.4.2015nestanovený
ZML-4/2015TJ SOKOL Šarišské SokolovceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie na zabezpečenie činnosti futbalového klubu2 000,00 €25.3.201531.12.2015
ZML-3/2015Odpady G&G Company s.r.o.Zmluva č. 2015/0021 Uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka na zabezpečenie vývozu odpadu a jehozneškodnenia resp. zhodnoteniazber a preprava odpadu a nakladanie s odpadmi podľa prílohy č. 10,00 € (jednotková)3.3.201531.12.2018
ZML-2/2015EL VO mont s.r.o.Z m l u v a o zabezpečovaní servisných a elektromontážnych prác na údržbu verejného osvetlenia a verejného rozhlasu, rozvodných zariadení a bleskozvodov a dodávky elektroinštalačného materiáluZabezpečovanie servisných a elektromontážnych prác na údržbu VO a VR, rozvodných zariadení a bleskozvodov a dodávky elektroinštalačného materiálu. Práce budú vykonávané dodávateľom na základe požiadavky odberateľa podľa potreby, do troch dní od vyzvania.0,00 € (jednotková)28.2.201531.12.2018
ZML-1/2015Marius Pedersen, a.s.Zmluva o reklameodplatné zabezpečenie spolupráce v oblasti reklamy 150,00 €20.2.2015nestanovený
ÚvodÚvodná stránka