Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

IBV HAVAŠKA

Územný plán obce

   Dňa 29.9.2006 Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Sokolovciach uznesením č. 214/2006 schválilo územný plán obce Šarišské Sokolovce, čím rozhodlo o rozšírení územia obce určenom na výstavbu aj o územnie pre IBV Havaška.

 


 

Miestne komunikácie


 

 
DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 
ZOZNAM ČASTÍ

 
SPRIEVODNÁ SPRÁVA

 
CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

 
VÝPOČET SMEROVÉHOVEDENIA TRASY

 
VÝKRESY

 

 

 
 C.04-PP.pdf (196.4 kB) C.04-PP.pdf (196.4 kB)

 
DOKLADY

 

 

 

Jednoduché pozemkové úpravy - IBV Havaška

Obvod projektu JPÚ rozhodnutie
 obvod projektu JPÚ rozhodnutie.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

 
08-10-2018-Verejná vyhláška-schválenie-registra-pôvodného-stavu
 08-10-2018-Verejná vyhláška-schválenie-registra-pôvodného-stavu.pdf (325.4 kB) (325.4 kB)

 
04-09-2018-Verejná-vyhláška-zverejnenie-registra-pôvodného-stavu-IBV-HAVAŠKA-JPÚ
 04-09-2018-Verejná-vyhláška-zverejnenie-registra-pôvodného-stavu-IBV-HAVAŠKA-JPÚ.pdf (194.4 kB) (194.4 kB)

 
04-09-2018-JPU-01-PJPU_Šarišské_Sokolovce_Obsah_elaborátu_RPS
 01-PJPU_Šarišské_Sokolovce_Obsah_elaborátu_RPS.pdf (321.5 kB) (321.5 kB)

 
041-09-2018-JPU-02-PJPU_Šarišské_Sokolovce_Sprievodna_sprava_RPS
 02-PJPU_Šarišské_Sokolovce_Sprievodna_sprava_RPS.pdf (652.4 kB) (652.4 kB)

 
04-09-2018-JPU-03-00-RPS_časť_A_parcely pôvodného stavu
 03-00-RPS_časť_A_parcely pôvodného stavu.pdf (140.3 kB) (140.3 kB)

 
04-09-2018-JPU-03-01-PJPU_Sar_Sokolovce_Mapa_RPS
 03-01-PJPU_Sar_Sokolovce_Mapa_RPS.pdf (340.4 kB) (340.4 kB)

 
04-09-2018-JPU-04-RPS_časť_B_1_vlastníci,správcovia a zastupcovia vlastníkov
 04-RPS_časť_B_1_vlastníci,správcovia a zastupcovia vlastníkov.pdf (186.4 kB) (186.4 kB)

 
04-09-2018-JPU-05-RPS_časť_B_2_vlastníci_ťarchy
 05-RPS_časť_B_2_vlastníci_ťarchy.pdf (124.3 kB) (124.3 kB)

 
04-09-2018-JPU-06-RPS_Vypis_pre_ucastnika_typ_0
 06-RPS_Vypis_pre_ucastnika_typ_0.pdf (261.7 kB) (261.7 kB)

 
04-09-2018-JPU-07-RPS_Vypis_pre_ucastnika_typ_1
 07-RPS_Vypis_pre_ucastnika_typ_1.pdf (126.6 kB) (126.6 kB)

 
04-09-2018-JPU-08-RPS_Vypis_pre_ucastnika_typ_2
 08-RPS_Vypis_pre_ucastnika_typ_2.pdf (133.3 kB) (133.3 kB)

 
04-09-2018-JPU-09-RPS_Vypis_pre_ucastnika_typ_3
 09-RPS_Vypis_pre_ucastnika_typ_3.pdf (153.4 kB) (153.4 kB)

 
04-09-2018-JPU-10-RPS_Vypis pre opravnenych z tarchy
 10-RPS_Vypis pre opravnenych z tarchy.pdf (133.7 kB) (133.7 kB)

 
04-09-2018-JPU-11-RPS_parcela s nenulovým kódom osobitného režimu
 11-RPS_parcela s nenulovým kódom osobitného režimu.pdf (113.5 kB) (113.5 kB)

 
04-09-2018-JPU-12-RPS_Správca vlastníkov s neznámym pobytom
 12-RPS_Správca vlastníkov s neznámym pobytom.pdf (134.7 kB) (134.7 kB)

 
04-09-2018-JPU-13-RPS_Supis_stavieb
 13-RPS_Supis_stavieb.pdf (111.3 kB) (111.3 kB)

 
04-09-2018-JPU-14-RPS_Zoznam_tiarch
 14-RPS_Zoznam_tiarch.pdf (116 kB) (116 kB)

 
04-09-2018-JPU-15-RPS_Zoznam_vlastnikov_podla_typu_ucastnika
 15-RPS_Zoznam_vlastnikov_podla_typu_ucastnika.pdf (140.4 kB) (140.4 kB)

 
01-08-2018-JPU-01 Obsah elaborátu Polohopis Výškopis
 JPU_Šar_Sokolovce_01_Obsah_elaborátu_Polohopis_Vyskopis.pdf (316.3 kB) (316.3 kB)

 
01-08-2018-JPU-02-Technická Správa Polohopis Výškopis
 JPU_Šar_Sokolovce_02_Technicka_Sprava_Polohopis_Vyskopis.pdf (348.8 kB) (348.8 kB)

 
01-08-2018-JPU-03-Učelová mapa polohopisu
 JPU_Šar_Sokolovce_03_Učelova_mapa_polohopisu.pdf (243.6 kB) (243.6 kB)

 
01-08-2018-JPU-04-Učelová mapa polohopisu DRP
 JPU_Šar_Sokolovce_04_Učelova_mapa_polohopisu_DRP.pdf (344.8 kB) (344.8 kB)

 
01-08-2018-JPU-05-Učelová mapa vyškopisu
 JPU_Šar_Sokolovce_05_Učelova_mapa_vyškopisu.pdf (653 kB) (653 kB)

 
07-06-2018-Pozvánka na Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ
 2018-Pozvánka-na-Ustanovujúce-zhromaždenie-účastníkov.pdf (220 kB) (220 kB)

 
07-06-2018-Hlasovací a rokovací poriadok Združenia účastníkov JPÚ
 2018-Hlasovací-a-arokovací-poriadok-Združenia-účastníkov-JPÚ.pdf (147 kB) (147 kB)

 
07-06-2018-Návrh stanov Združenia účastníkov JPÚ
 2018-Návrh-stanov-Združenia-účastníkov-JPÚ.pdf (360.2 kB) (360.2 kB)

 
07-06-2018-Splnomocnenie-JPÚ
 2018-Splnomocnenie-JPÚ.pdf (77 kB) (77 kB)

 
28-05-2018-Operat-obvodu-PJPU_Sar_Sokolovce_Titulna_strana
 28-05-2018-Operat-obvodu-PJPU_Sar_Sokolovce_Titulna_strana.pdf (112.7 kB) (112.7 kB)

 
28-05-2018-Operat-obvodu-PJPU_Sar_Sokolovce_Obsah_elaborátu_Obvod
 28-05-2018-Operat-obvodu-PJPU_Sar_Sokolovce_Obsah_elaborátu_Obvod.pdf (315.6 kB) (315.6 kB)

 
28-05-2018-Operat-obvodu-PJPU_Sar_Sokolovce_Technicka_sprava_Obvod
 28-05-2018-Operat-obvodu-PJPU_Sar_Sokolovce_Technicka_sprava_Obvod.pdf (157.3 kB) (157.3 kB)

 
28-05-2018-Operat-obvodu-ZPMZ_0372_Sar_Sokolovce_Obvod_PJPU_TS
 28-05-2018-Operat-obvodu-ZPMZ_0372_Sar_Sokolovce_Obvod_PJPU_TS.pdf (61.6 kB) (61.6 kB)

 
28-05-2018-Operat-obvodu-ZPMZ_0372_Sar_Sokolovce_Obvod_PJPU-Doložka-kataster
 28-05-2018-Operat-obvodu-ZPMZ_0372_Sar_Sokolovce_Obvod_PJPU-Doložka-kataster.pdf (79.5 kB) (79.5 kB)

 
28-05-2018-Operat-obvodu-ZPMZ_0372_Sar_Sokolovce_Obvod_PJPU_Tlač
 28-05-2018-Operat-obvodu-ZPMZ_0372_Sar_Sokolovce_Obvod_PJPU_Tlač.pdf (228.9 kB) (228.9 kB)

 
28-05-2018-Operat-obvodu-Zapisnica z určenia obvodu PJPU_Sar_Sokolovce
 28-05-2018-Operat-obvodu-Zapisnica z určenia obvodu PJPU_Sar_Sokolovce.pdf (246.7 kB) (246.7 kB)

 
21-05-2018-Rozhodnutie Okresného úradu Prešov - Pozemkovo Lesný Odbor o ustanovení znalca na určenie jednotkovej východiskovej hodnoty pozemku v obvode JPÚ Š. Sokolovce
 21-05-2018-OU-PO-PLO-2018-002705-011-CHI.pdf (396.8 kB) (396.8 kB)

 
08-03-2018-Zápisnica-zo-zisťovania-pirebehu-hranice-obvodu-JPÚ
 08-03-2018-Zápisnica-zo-zisťovania-pirebehu-hranice-obvodu-JPÚ.pdf (270.6 kB) (270.6 kB)

 
08-03-2018-UPRAVENÝ-JPÚ-obvod
 08-03-2018-UPRAVENÝ-JPÚ-obvod.pdf (124.1 kB) (124.1 kB)

 
Rozhodnutie Okresného úradu Prešov - Pozemkovo Lesný Odbor o povolení JPÚ
 OU-PO-PLO-2018-002705-010-CH1.pdf (2 MB) (2 MB)

 
JPU_Sarisske_Sokolovce_03_Zmluva_o_dielo_Priloha_2
 P11-JPU_Sarisske_Sokolovce_03_Zmluva_o_dielo_Priloha_2.pdf (43.3 kB) (43.3 kB)

 
JPU_Sarisske_Sokolovce_02_Zmluva_o_dielo_Priloha_1
 P10-JPU_Sarisske_Sokolovce_02_Zmluva_o_dielo_Priloha_1.pdf (134.1 kB) (134.1 kB)

 
JPU_Sarisske_Sokolovce_01_Zmluva_o_dielo_Navrh_1
 P9-JPU_Sarisske_Sokolovce_01_Zmluva_o_dielo_Navrh_1.pdf (89.8 kB) (89.8 kB)

 
PCE_05_KGK_Vyjadrenie_k_cenám_JPÚ
 P8-PCE_05_KGK_Vyjadrenie_k_cenám_JPÚ.pdf (84.4 kB) (84.4 kB)

 
PCE_04_KPU_Vyjadrenie_k_cenám_JPÚ
 P7-PCE_04_KPU_Vyjadrenie_k_cenám_JPÚ.pdf (258.7 kB) (258.7 kB)

 
PCE_03_Referencie_KN_PPU
 P6-PCE_03_Referencie_KN_PPU.pdf (418.6 kB) (418.6 kB)

 
PCE_02_JPÚ_Šarišské_Sokolovce_Obvod
 P5-PCE_02_JPÚ_Šarišské_Sokolovce_Obvod.pdf (135.2 kB) (135.2 kB)

 
PCE_01_JPÚ_Šarišské_Sokolovce_Cenová_ponuka
 P4-PCE_01_JPÚ_Šarišské_Sokolovce_Cenová_ponuka.pdf (432.4 kB) (432.4 kB)

 
Dodacie Podmienky JPU Šarišské Sokolovce
 P3-Dodacie Podmienky JPU Šarišské Sokolovce.pdf (179.9 kB) (179.9 kB)

 
Obvod Jednoduchých pozemkových úprav Šarišské Sokolovce
 P2-Obvod Jednoduchých pozemkových úprav Šarišské Sokolovce.pdf (157.4 kB) (157.4 kB)

 
Zápisnica o vyhodnotení záujmu Šarišské Sokolovce
 P1-Zápisnica o vyhodnotení záujmu Šarišské Sokolovce.pdf (272.5 kB) (272.5 kB)

 
03-01-2018-Prezenčná listina zo Stretnutia vlastníkov pozemkov - IBV Havaška - JPÚ Š.Sokolovce
 03-01-2018-PL-Stretnutie-vlastníkov-pozemkov-IBV-HAVAŠKA-JPÚ.pdf (91.8 kB) (91.8 kB)

 
03-01-2018-P1-Prezenčná listina zo Stretnutia vlastníkov pozemkov - IBV Havaška - JPÚ Š.Sokolovce
 03-01-2018-P1-Prezenčná listina zo Stretnutia vlastníkov pozemkov - IBV Havaška - JPÚ Š.Sokolovce.pdf (26.9 kB) (26.9 kB)

 

dnes je: 26.4.2019

meniny má: Jaroslava

Páči sa Vám naša webová stránka?
 
 
572

 
 
 
128

 

Integrované obslužné miesto občana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka